Herroepingsvoorwaarden

algemene voorwaarden:

1. Alleen met overeenstemming van de verkoper en consument kan het artikel worden geretourneerd binnen 5 dagen.
2. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.
3. Wanneer het artikel in goede staat retour is ontvangen door verkoper zal deze het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten aan de consument minus verzendkosten.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die door het transport is ontstaan. Mocht dit geschieden zal in overleg met consument toch naar een oplossing worden gezocht naar tevredenheid van beiden.
5. Aangetekend of verzekerd verzenden van het artikel is mogelijk. Deze extra kosten komen voor rekening van de koper.
6. Op overeenkomsten tussen verkoper en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.